Onze aanpak: de 8 principes van Steven Covey

In onze aanpak gaan wij uit van de 8 principes van effectief leiderschap van Steven Covey. ‘Het is het vermogen te weten wie je bent en wat je wilt bereiken in het leven, waardoor je tevredener en succesvoller kunt worden. Succes meet je door te kijken in hoeverre je het door jezelf gevisualiseerde doel hebt bereikt of gaat bereiken’, aldus Covey.

Wij geloven dat deze principes de basis vormen van vertrouwen en tot succes leiden bij ieder project en iedere opdracht.

 • Wees pro-actief
  Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. We nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop we invloed kunnen hebben.

 • Begin met een eind voor ogen
  We stellen duidelijke doelen en anticiperen hierop. Wij werken van ‘achteren naar voren’. Dat is het meest effectief.

 • Begin bij het begin
  We stellen de juiste prioriteiten en beginnen met het allerbelangrijkste.

 • Denk in termen van win-win
  We gunnen een ander net zoveel als onszelf. Een onmisbaar principe bij een effectieve samenwerking.

 • Probeert eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
  We luisteren met inlevingsvermogen naar de ander, zonder meteen zelf te willen reageren. De mogelijkheid om te spreken en begrepen te worden, komt vervolgens vanzelf.

 • Werk synergistisch
  Wij geloven dat je in een team nooit tot een optimaal resultaat komt door compromissen te sluiten. Juist door elkaar aan te vullen en optimaal gebruik te maken van elkaars talenten, kom je tot creatievere en betere oplossingen.

 • Houd de zaag scherp
  Ofwel, we zoeken continu naar verbetering en groei.

 • Ontdek je eigen stem, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen
  Wij streven ernaar om het verschil te maken, om kennis te delen en ervaringen over te brengen.

 • Aan de principes van Steven Covey voegen wij er graag zelf nog één toe: wees speels en werk aan je plezier!