Project Support

Veel organisaties hebben behoefte aan een betere beheersing van hun (complexe) projecten. Zij willen kunnen vertrouwen op een professionele, efficiënte projectaanpak en een goed eindresultaat.

De dienstverlening
Met Project Support bieden wij project- en programmamanagers en hun team ondersteuning op administratief, organisatorisch en uitvoerend vlak. Met deze dienstverlening kunnen zij rekenen op een gedegen en gestructureerde aanpak.

Uit ervaring weten wij hoe projectorganisaties in elkaar zitten en hoe de communicatie verloopt. Wij doorzien de grote lijnen snel en signaleren tijdig kansen en knelpunten om er vervolgens op te anticiperen. Ook dragen wij bij aan het optimaliseren en implementeren van workflows rondom het project. Met als resultaat dat project- en programmamanagers de ruimte hebben zich volledig toe te leggen op hun kerntaak om het project succesvol te kunnen laten verlopen.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • assisteren van de projectmanager
  • coördineren van de uitvoering en begeleiding van het project
  • budget- , voortgangsbewaking (signaalfunctie) en oplossingen aandragen voor projectissues
  • projectadministratie, dossieropbouw en -beheer
  • opstellen actielijsten en registreren van issue logs, RfCs (requests for changes), besluiten en overige wijzigingen
  • fungeren als vraagbaak voor alle (contract)partijen
  • organiseren van bijeenkomsten, deelnemen aan en notuleren tijdens bijeenkomsten

Maatwerk
Wij beseffen dat ieder project uniek is. Een juiste afstemming van de dienstverlening is daarom essentieel.

Contact
Heb je vragen of wil je kennismaken? Wij komen graag met je in contact.

Andere support services
Naast Project Support bieden wij ook:
Executive Support
Sales Support