Executive Support

Executive Support omvat niet alleen support voor mensen, het draait ook om business support. Nu Support kan zich bedrijfsstructuren en processen snel eigen maken en daarmee actief bijdragen aan de productiviteit, prestaties en efficiëntie van executives, teams en organisaties.

De dienstverlening
Met Executive Support bieden wij managers, (president-)directeuren en CEO’s van middelgrote en internationale organisaties gedegen ondersteuning bij inhoudelijk voorbereidend werk en op organisatorisch, coördinerend en administratief vlak. Wij zijn gewend om snel complexe informatie tot ons te nemen, hieruit de juiste taken en prioriteiten te destilleren en te anticiperen op lopende zaken. Indien gewenst denken wij graag mee als actieve sparringpartner. Kortom, met Executive Support bieden wij ontzorging, zodat managers, (president-) directeuren en CEO’s zich optimaal kunnen focussen op dat wat ertoe doet.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • vergaderingen voorbereiden, documenten verzamelen, notuleren, notules uitwerken en follow-ups bewaken
  • complex agendabeheer
  • presentaties, rapporten en contracten opstellen (op basis van bestaande formats)
  • (social) events, seminars en congressen organiseren
  • algemene office management taken, zoals correspondentie voeren en dossiers en database up-to-date houden
  • fungeren als aanspreekpunt, zowel intern als extern
  • projectadministratie en -coördinatie
  • fungeren als sparringpartner

Maatwerk
Het is het doel van Nu Support om de wensen en verwachtingen van de organisatie helder te krijgen. Daarom stemmen we de invulling van de dienstverlening graag vooraf exact af.

Contact
Heb je vragen of wil je kennismaken? Wij komen graag met je in contact.

Andere support services
Naast Executive Support bieden wij ook:
– Sales Support
– Project Support